Noodrukknop

Het is noodzakelijk het glas te breken alvorens het te gebruiken. Het stuursignaal wordt gestuurd door de groene LED, het alarmsignaal door de rode LED en de spanninguitval door de gele LED.