C-SV Smoke ventilation control panels

C-SV Smoke ventilation control panels

Een zeer veelzijdig assortiment van rookventilatiecontrolepanelen. De back-up batterijen zorgen voor de 24 Vdc raambedieningen die de rook- en warmteafvoer in het geval van brand regelen en zorgen voor automatische en natuurlijke ventilatie van enkele of meerdere vensters, zelf in gebouwen met meerdere verdiepingen.
Het openingsbevel voor rookafvoer wordt geregeld door rookmelders, nooddrukknoppen en brandalarmsystemen (BMS). Brandalarmcondities en fouten in het bedieningspaneel worden gesignaleerd op de noodknop.
Voor comfort en energiebesparing is duurzame ventilatie toegestaan, waarbij de ramen automatisch worden bediend volgens de omgevingsomstandigheden die door de sensoren worden gedetecteerd. Voor natuurlijke ventilatie kunnen vensters bovendien handmatig worden bediend door zones via lokale drukknoppen.